Naar inhoud

Geweld tegen vrouwen

Vrouwen met een handicap hebben te lijden onder een dubbele discriminatie die maar al te vaak wordt verzwegen.


Bij Autonomia staat geweld tegen vrouwen met een handicap centraal in onze strijd voor inclusie. Ondanks de vele slachtoffers van dit probleem, blijft het taboe bestaan. Daarom hebben drie kunstenaars, Cléon Angelo, Bénédicte Gastout en Sandrine Bouleau, besloten een unieke Chais'Art-tentoonstelling over dit thema op te zetten. Wij willen dit thema, dat te weinig bekend is bij het grote publiek, onder de aandacht brengen en de bewustwording bevorderen, zodat de acties ter ondersteuning van deze vrouwen kunnen worden verveelvoudigd en zij eindelijk over de nodige middelen kunnen beschikken om zich te kunnen bevrijden van het geweld waarvan zij het slachtoffer zijn.