Naar inhoud

UCL - Aide aux étudiants à besoins spécifiques

vzw

Info

Rue des Wallons 10
1348 Louvain-la-Neuve
België
010 47 20 02
Modifié le  22.03.2022

Beschrijving

In 2011 heeft de UCLouvain ervoor gekozen om onder één noemer PEPS (Projet pour Étudiants à Profil Spécifique) studenten samen te brengen die omwille van een handicap, een ernstige ziekte, een aandachts- of leerstoornis, of een sportieve of artistieke activiteit op hoog niveau, niet zonder speciale regelingen aan een universitaire opleiding kunnen deelnemen.

Elke student van de UCLouvain met een handicap, ernstige ziekte of specifieke leerstoornis kan het "Inclusive" PEPS-statuut aanvragen (Project voor Studenten met een Specifiek Profiel). Het doel van de toekenning van een dergelijke status is om, door middel van redelijke en reglementaire aanpassingen, de verwezenlijking van een academisch studieproject op het gebied van verschillen mogelijk te maken.