Naar inhoud

77 jaar na de eerste AVVN, hoe zit het met de invaliditeit?

In 1946 werd de eerste AV van de VN gehouden in Londen. Dit is een gelegenheid om te zien wat de VN-organisatie doet voor de rechten van mensen met een handicap.


Wat is de VN?

De VN was oorspronkelijk een internationale organisatie die werd opgericht om oorlog te beëindigen en de vrede te bewaren. Aanvankelijk ondertekend door 50 landen, heeft het handvest nu 193 ondertekenaars.

Vandaag de dag zijn de 4 belangrijkste doelstellingen:

* handhaving van internationale vrede en veiligheid
* Het verlenen van humanitaire hulp
* Bevorderen van duurzame ontwikkeling
* Bescherming van de mensenrechten

De VN en handicaps?

In 2019 lanceert de VN de UN Disability Inclusion Strategy. In 2019, 2020 en 2021 worden 3 rapporten gepubliceerd. Ze rapporteren allemaal over de situatie van inclusie van handicaps in alle VN-entiteiten.

Maar hoe zit het met de inzet van de VN voor de rechten van personen met een handicap buiten de VN-entiteiten?

Er bestaat een Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, dat op 13 december 2006 door de Verenigde Naties is aangenomen, door 185 landen is geratificeerd (wettelijke verplichting voor de staat om het verdrag uit te voeren), 8 landen hebben het slechts ondertekend (dus geen verplichting om het uit te voeren) en 5 landen hebben geen actie willen ondernemen.

Met dit verdrag beoogt de VN
* Bevordering van de volledige deelname van gehandicapten aan het maatschappelijk leven en de ontwikkeling
* De rechten van personen met een handicap verbeteren en hun waardigheid beschermen
* Gelijke toegang tot werkgelegenheid, onderwijs, informatie, goederen en diensten bevorderen.

Een facultatief protocol bij dit verdrag is door slechts 103 landen bekrachtigd. Het is ondertekend door 24 landen en 71 landen willen geen actie ondernemen.

Zoals je ziet evolueren de rechten van mensen met een handicap, maar er is nog een lange weg te gaan. Wil jij je mengen in deze strijd? Ga dan naar de website van de Verenigde Naties, in het tabblad get involved!