Naar inhoud

Nederland

Nederland Nederland
Nederland

EU-lidstaten hebben overeenstemming bereikt over de implementatie van een Europese gehandicaptenkaar

Tijdens een bijeenkomst in Brussel hebben de ministers van Sociale Zaken van de Europese Unie overeenstemming bereikt over de invoering van een Europese kaart voor personen met een beperking. Daarnaast streven ze naar verbetering van de specifieke parkeer

Bibliografieën

Lijst van de producten585

OTO

22.15.09 Rekensoftware
OTO is een TOEPASSING die jongeren of volwassenen met moeilijkheden helpt om foutloos contant te betalen. Eenieder die moeilijkheden heeft om een som mentaal te berekenen en om zelfstandig een kasopbrengst te controleren, kan een oplossing vinden door (...)

Modifié le  03.08.2022