Naar inhoud

Presentatie van het project

Lees meer over het ontstaan en de details van Webipairs.

Invaliditeit wordt vaak ten onrechte gezien als een persoonlijk probleem. Daarom hebben we het WebiPairs-project opgezet, webinars om mensen met een handicap de kans te geven elkaar te ontmoeten. WebiPairs wil mensen met een handicap de sleutels tot integratie geven. Het doel is mensen met een handicap in staat te stellen een gemeenschappelijk erfgoed op te bouwen op basis van hun eigen ervaringen. Het doel van deze uitwisselingen is een plaats voor uitwisseling te creëren waar iedereen vrij zijn angsten en overwinningen kan blootleggen. Het herinnert er ook aan dat iedereen een actieve rol kan spelen om de wereld meer inclusief te maken. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld als startpunt voor een meer inclusieve samenleving.
Ons project bestaat uit :

  • Webinars voor mensen met een handicap
  • Ontmoetingsplaatsen waar mensen kunnen luisteren en zich kunnen uitspreken
  • Collectieve zelfhulp
  • Vaststelling van moeilijkheden in verband met handicaps
  • Artikelen/rapporten over moeilijkheden en voorbeelden van goede praktijken
  • Video's van de webinars om het bewustzijn te vergroten, maar ook om mensen die niet konden deelnemen, te helpen en te inspireren
  • Bewustmakingscampagne


Modifié le  04.02.2022